Πώς Να / Οδηγούς

Πώς να μελετήσετε αποτελεσματικά τη χρήση των Virtual Flash Cards

Πώς να μελετήσετε αποτελεσματικά τη χρήση των Virtual Flash Cards

Πώς να μελετήσετε αποτελεσματικά τη χρήση των καρτών Virtual Flash Με Fauxflash και Anki, δύο μεγάλα εργαλεία για τη δημιουργία καρτών flash στον υπολογιστή.