Λογαριασμοί Χρηστών

Τρόπος προσθήκης χρηστών και διαχείρισης λογαριασμών χρηστών στα Windows 8

Τρόπος προσθήκης χρηστών και διαχείρισης λογαριασμών χρηστών στα Windows 8

Μάθετε πώς να προσθέτετε νέους χρήστες και να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς χρηστών στα Windows 8. Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον και γενικά πιο εύκολο να αλλάξετε τους χρήστες.