Απομακρυσμένη Κοινή Χρήση

Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στα Windows 8 για απομακρυσμένες συνδέσεις

Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στα Windows 8 για απομακρυσμένες συνδέσεις

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στα Windows 8 για απομακρυσμένες συνδέσεις.

Πώς να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση οθόνης μέσω Skype

Πώς να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση οθόνης μέσω Skype

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε την μερική ή πλήρη προβολή μέσω Skype.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TeamViewer για μια απομακρυσμένη σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών

Πώς να χρησιμοποιήσετε το TeamViewer για μια απομακρυσμένη σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το TeamViewer για μια απομακρυσμένη σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών. Επίσης έρχεται με λειτουργίες όπως online συναντήσεις και VOIP.