Επιλογές Ενέργειας

[Γρήγορη συμβουλή] Αλλαγή του κουμπιού λειτουργίας του κουμπιού τροφοδοσίας των Windows 7 σε κατάσταση αδρανοποίησης ή ύπνου

[Γρήγορη συμβουλή] Αλλαγή του κουμπιού λειτουργίας του κουμπιού τροφοδοσίας των Windows 7 σε κατάσταση αδρανοποίησης ή ύπνου

Γρήγορη συμβουλή: Μάθετε πώς να αλλάξετε το κουμπί λειτουργίας του Windows 7 Ενέργεια για να κάνετε αδρανοποίηση ή ύπνο.

Τρόπος ενεργοποίησης της αδρανοποίησης (ή της επιλογής αδρανοποίησης) στα Windows 8

Τρόπος ενεργοποίησης της αδρανοποίησης (ή της επιλογής αδρανοποίησης) στα Windows 8

Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση (ή την επιλογή Hibernate Option) στα Windows 8.