Σύγχρονες Εφαρμογές

Πώς να μεταφέρετε τις σύγχρονες εφαρμογές στυλ UI από τα Windows 8 Beta ή την έκδοση απελευθέρωσης στα Windows 8 Pro

Πώς να μεταφέρετε τις σύγχρονες εφαρμογές στυλ UI από τα Windows 8 Beta ή την έκδοση απελευθέρωσης στα Windows 8 Pro

Μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε τις σύγχρονες εφαρμογές στυλ UI από τα Windows 8 Beta ή την έκδοση απελευθέρωσης στα Windows 8 Pro.

Πώς να αλλάξετε τη θέση εγκατάστασης των Windows 8 Σύγχρονες εφαρμογές

Πώς να αλλάξετε τη θέση εγκατάστασης των Windows 8 Σύγχρονες εφαρμογές

Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία εγκατάστασης των Windows 8 σύγχρονες εφαρμογές και να εργαστείτε μαζί τους.