Τοποθεσία

[Γρήγορη συμβουλή] Εύκολα διαγράψτε τις πληροφορίες τοποθεσίας από το Twitter

[Γρήγορη συμβουλή] Εύκολα διαγράψτε τις πληροφορίες τοποθεσίας από το Twitter

Εδώ είναι μια γρήγορη συμβουλή για να σας δείξει εύκολα να διαγράψετε πληροφορίες τοποθεσίας από το Twitter.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την γεωγραφική τοποθέτηση στις φωτογραφίες;

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την γεωγραφική τοποθέτηση στις φωτογραφίες;

Η ενεργοποίηση της γεωγραφικής κατανομής στις φωτογραφίες μπορεί να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό θέσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά και αρνητικά για να γίνει αυτό.